Trang Chính

Từ PIRI System

Chào Mừng Anh/chị Đến Với Website Wiki Piri System[sửa | sửa mã nguồn]

Khác với các website khác, PIRI System là một trang Wiki của PIRI System với mục đích tổng hợp thông tin về các chương trình của sàn HFM và cung cấp các hướng dẫn giao dịch Forex, hướng dẫn sử dụng sàn HFM và tài liệu Marketing dành cho các team IB thuộc Network của PIRI System.

Website sẽ bao gồm 2 loại kênh với 1000 mục tài nguyên, bao gồm:[sửa | sửa mã nguồn]

1. KÊNH CÔNG KHAI (Tất cả user đều có thể xem được nội dung của Website)[sửa | sửa mã nguồn]

  • Giao Dịch Forex - Tổng hợp các bài viết hướng dẫn giao dịch Forex cơ bản dành cho người mới.
  • Chương trình Sàn HFM - Tổng hợp thông tin các chương trình ưu đãi/bonus/minigame dành cho user của sàn giao dịch HFM.
  • Hướng Dẫn Sàn HFM - Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn sử dụng & giao dịch tên sàn HFM.

2. KÊNH NỘI BỘ (Chỉ thành viên của PIRI System xem được nội dung của Website)[sửa | sửa mã nguồn]

*Để được cấp tài khoản truy cập thông tin nội bộ, user liên hệ Telegram - @quilix

  • Marketing For IBC - Tổng hợp quy trình triển khai, tài liệu mẫu Marketing dành cho team IBC
  • Quy Trình IBC - Tổng hợp quy trình triển khai, tài liệu mẫu dành cho team IB PIRI System.
  • Tổng Hợp Zoom Record - Cung cấp link record các buổi Zoom chương trình PIRI System tổ chức.

Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wiki PIRI System[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Bước 1: Truy cập vào website wiki PIRI System theo tên miền chính thức: https://pirisystem.com/
  2. Bước 2: Chọn phân mục phù hợp với nhu cầu tìm kiếm thông tin tại sidebar nằm bên trái website.
  3. Bước 3: Chọn bài viết phù hợp.

**Nếu Anh Chị có mong muốn trở thành Contributor đóng góp cho tài liệu Website vui lòng liên hệ Telegram @quilix để được hỗ trợ.