Hướng Dẫn Cài Bot EA Nhồi Lệnh To-Song-EA-v1.2-License.ex4

Từ PIRI System

Video Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng BOT EA Nhồi Dương[sửa | sửa mã nguồn]

🔗 Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ddc4rMuPIaI

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=ddc4rMuPIaI

TẢI METATRADER4 VÀ BOT EA[sửa | sửa mã nguồn]

Bước 1: Tải MT4 đúng hệ điều hành qua đường link sau:

https://www.hfvnd.com/vn/platforms/mt4-terminal

Image2023132121.png

Bước 2: Tải Bot EA Nhồi Lệnh Tại Đây: https://drive.google.com/file/d/1EOOFi5B_ZxdHS72bLVfsXrl4RpnxSB9p/view?usp=sharing

Image9324234.png

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BOT EA TRÊN WINDOWNS[sửa | sửa mã nguồn]

Bước 2: Copy file “To-Song-EA-v1.2-License.ex4”

Image1323q4234.png

Bước 3: Mở MT4 chọn “Open Data Folder”

Image14234234234.png

Bước 4: Double-click vào thư mục “MQL4”

Image15123213.png

Bước 5: Double-click vào “Experts”

Image523424.png

Bước 6: Dán vào đây

Image4234234.png

Bước 7: Trở lại giao diện MT4 chọn chuột phải, chọn  “Expert Advisor” -> “Refresh”

Image8234234.png

HƯỚNG DẪN CÀI BOT TRÊN MACBOOK[sửa | sửa mã nguồn]

Bước 1: Mở Finder, copy file “To-Song-EA-v1.2-License.ex4” ra ngoài “Desktop”


Bước 2: Mở MT4, chọn “Open Data Folder”

Image1032424.png

Bước 3: Chọn “My Mac Desktop”. Tìm file bot và chọn “Copy”

Image1612312313.png

Bước 4: Bấm nút mũi tên trở lại

Image212321312.png

Bước 5: Mở thư mục “MQL4” Mở tiếp thư mục “Experts”

Image18123123.png

Image19213123.png

Bước 6: Dán file bot đã copy vào đây

Image32313.png

Bước 7: trở lại giao diện MT4 chọn “Expert Advisor” chọn “Refresh”

Image6234234.png

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH BOT[sửa | sửa mã nguồn]

Bước 1: Chọn “Tools” -> “Options”

Image112134234.png

Bước 2: Chọn Expert Advisors cấu hình như ảnh

Image1234234.png

Bước 3: Mở “GOLD” chart

Image122342342.png

Bước 4:

  • Nhấp đôi chuột vào “To-song-EA-v1.2-License” để mở bảng cài đặt
  • Mở bảng "Inputs" . Nhấp đôi chuột vào "PassWord tuong ung account ID" để dán license được cấp.
  • Chỉnh sửa cấu hình bot phù hợp
  • Save lưu lại cấu hình. Để mỗi lần mở MT4 bạn có thể Load lại cấu hình cho tiện.
  • Bấm OK

Image172342342.png

Bước 5: Nếu hiển thị mặt cười là đã cài đặt bot thành công.

Image7234234324.png